29197 - Αν πραγματικά

Ν. Λυγερός

Αν πραγματικά πιστεύεις
ότι ο Χριστός
δεν είχε
μαθήτριες
με αποστολικό
έργο
δεν είναι
μόνο
ότι είσαι
δογματικός,
αλλά
επίσης
δεν διαβάζεις
το Έργο του,
ούτε βλέπεις
τις αγιογραφίες
των εκκλησιών μας,
γιατί τα μάτια σου
πληγώθηκαν
από τη βαρβαρότητα
τη δική σου
όμως
κι όχι των άλλων
που λαβώνουν
τους Αγίους.