30384 - Με το Χρονοπεντάχωρον

Ν. Λυγερός

Με το Χρονοπεντάχωρον
δεν δημιουργούμε
μόνο μια δομή
αλλά εικόνα
υπερδομής
που διασχίζει
τον Χρόνο
για να φανεί
η ουσία
των Δικαιωμάτων
της Ανθρωπότητας
ακόμα
και μέσα
στο σκοτάδι
για να ξέρουν
οι αθώοι
ότι υπάρχει
σημείο
αναφοράς
ενάντια
στη βαρβαρότητα.