31333 - Έξυπνα παιχνίδια και ανθρώπινη ανάπτυξη

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Στο πλαίσιο της Έξυπνης Παιδείας δεν εξετάζουμε μόνο τις παιδαγωγικές ιδιότητες ενός παιχνιδιού, δίνουμε σημασία και στα υλικά με τα οποία έχει κατασκευαστεί. Διότι έχουμε ανάλογα προβλήματα με την παρουσία φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα που καταναλώνουν οι μικροί άνθρωποι. Επίσης όταν είναι πολύ μικροί ξέρουμε ότι η χρήση του στόματος τους είναι έντονη για την αναγνώριση ακόμα και αντικειμένων. Επίσης ξέρουμε ότι υπάρχουν ουσίες που προκαλούν ενδοκρινείς διαταραχές οι οποίες είναι και παράγοντες για τη μείωση του δείκτη νοημοσύνης, όπως είχε απαγορευτεί η χρήση του DDT σε παγκόσμιο επίπεδο το 1973 ως φυτοφάρμακο, τώρα έχουμε ανάλογες απαγορεύσεις και στα υλικά. Έτσι στη Γαλλία το 1999 απαγορεύτηκε η χρήση φθαλικών ουσιών στην εμπορευματοποίηση, την κατασκευή, την εισαγωγή και την εξαγωγή παιχνιδιών και προϊόντων βρεφικών σταθμών. Το 2003 η Γερμανία απαγόρευσε το Nonylphenol που παρουσιάζεται ως συστατικά σε προϊόντα για το σώμα. Είναι λοιπόν σημαντικό για τα παιχνίδια για μικρούς ανθρώπους να εξετάσουμε τα υλικά τους. Είναι επίσης καλό να αποφεύγουμε μερικά βερνίκια, πλαστικά είδη ειδικά αν αυτά είναι μαλακά και να προτιμούμε πιο γνήσια και γήινα υλικά, όπως την πέτρα και το ξύλο. Διότι το παιχνίδι είναι για το καλό της ανάπτυξης του ανθρώπου, με αυτή την έννοια πρέπει να είμαστε προσεχτικοί και ειδικά για τις μικρές ηλικίες αλλιώς δεν έχει νόημα να λέμε ότι βοηθάμε τους μικρούς ανθρώπους αν τους εκθέτουμε σε ουσίες που μειώνουν τον δείκτη νοημοσύνης.