31515 - Νέες τεχνολογίες της ExxonMobil και της E.M.G.S. εντοπίζουν περιεχόμενο στόχων κοιτασμάτων

Η. Κονοφάγος, Ν. Λυγερός, Τ. Φωκιανού, Α. Φώσκολος

Μέχρι το 2014 η τεχνολογία των σεισμικών ερευνών ήταν η μόνη τεχνολογία η οποία επέτρεπε τον εντοπισμό στόχων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Η τεχνολογία αυτή όμως δεν επέτρεπε να γνωρίζουμε πριν από την γεώτρηση εάν μέσα στο κοίτασμα υπήρχαν βάσιμες πιθανότητες να υπάρξουν υδρογονάνθρακες εκτός βέβαια από την αναλογική γεωλογία, αλλά σε αυτήν την περίπτωση έπρεπε να υπάρχει προηγούμενο κοίτασμα. Έτσι η γεώτρηση αποτελούσε τελικά το μόνο μέσο επιβεβαίωσης. Σήμερα όμως νέες τεχνολογίες απευθείας εντοπισμού μέσα στο στόχο κοιτάσματος της φύσης των ρευστών, των εσωτερικών πιέσεων αλλά και των πετροφυσικών χαρακτηριστικών πετρελαίου αποτελεί γεγονός. Οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να αναγνωρίσουν υδρογονάθρακες σε βάθη από 100m έως και 7.000m κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας και αυτό πριν από την γεώτρηση. Σε αυτό το γεγονός πρωτοστατούν εταιρείες όπως η αμερικανική ExxonMobil, η νορβηγική Electromagnetic Geoservices, η ουκρανική Geoprom κ.λπ. Η εταιρεία ΕxxonMobil χρησιμοποιεί την μέθοδο πλήρους αντιστροφής ηχητικών κυμάτων σεισμικών καταγραφών για να εντοπίσει με ακρίβεια τα πετροφυσικά χαρακτηριστικά, αλλά και το περιεχόμενο στόχου κοιτάσματος υδρογονανθράκων. Η νορβηγική Ε.Μ.G.S. και η ουκρανική Geoprom χρησιμοποιούν την ηλεκτρομαγνητική τεχνολογία εντοπισμού μέσω της ηλεκτρομαγνητικής ιδιοσυχνότητας υδρογονανθράκων. Tα ηλεκτρομαγνητικά ακούσματα ιδιοσυχνοτήτων υδρογονανθράκων αποτελούν φασματική ταυτότητα των υδρογονανθράκων. Στην πράξη, όταν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα εισέρχονται μέσα σε ένα στόχο κοιτάσματος απορροφώνται πλήρως όταν πρόκειται για αλμυρό νερό (electrically conductive), ενώ εάν πρόκειται για πετρέλαιο ή φυσικό αέριο ανακλώνται πλήρως (electrically non conductive). Με δεδομένο ότι η ExxonMobil συζητάει πλέον με τα Ελληνικά Πετρέλαια πιθανή συνεργασία στην Ελλάδα τόσο στο Ιόνιο Πέλαγος όσο και Νότια της Κρήτης πιστεύουμε ότι οι προαναφερθείσες τεχνολογίες θα αποδειχθούν στο μέλλον εξαιρετικά χρήσιμες στην ελαχιστοποίηση του ερευνητικού κινδύνου ανακάλυψης κοιτασμάτων μέσω υποθαλάσσιων γεωτρήσεων. Να τονίσουμε ολοκληρώνοντας ότι η ΕxxonMobil αλλά και οι άλλες προαναφερθείσες εταιρείες διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στις τεχνολογίες αυτές σε περιοχές ιδιαίτερα ανεξερεύνητες ή σε πολύπλοκες περιοχές που γεωλογικά βρίσκονται σε χώρους σύγκρουσης τεκτονικών πλακών, όπως Νότια της Κρήτης.