31650 - Νέα σεισμικά δεδομένα Νότια της Κρήτης. (με Η. Κονοφάγο και Α. Φώσκολο)

Η. Κονοφάγος, Ν. Λυγερός, Α. Φώσκολος

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων αποφάσισε να κάνει νέες σεισμικές έρευνες Νότια της Κρήτης για τον εντοπισμό κοιτασμάτων στόχων. Θέλει να προωθήσει προγράμματα σεισμικών ερευνών εντός του πλαισίου των 20 θαλασσίων οικοπέδων. Ανακοίνωσε επίσημα σεισμικές έρευνες σε μια έκταση 26Km2 στα Νοτιοδυτικά, Δυτικά και Βορειοδυτικά της Κέρκυρας με συμπληρωματικές γραμμές 3D, σε μια έκταση 11Km2 Νότια της Μάνης, στα Κύθηρα και Δυτικά της Κρήτης, αλλά το πιο σημαντικό στοιχείο είναι το μέγεθος Νότια της Κρήτης αφού πρόκειται για 46Km2 με αλλαγή της διεύθυνσης των σεισμικών καταγραφών που έγιναν από Βορρά προς Νότο σε Ανατολή προς Δύση. Αυτό είναι η απόδειξη του ενδιαφέροντος της ΑΟΖ μας στην περιοχή της περιφέρειας της Κρήτης, ενώ παλαιότερα μιλούσαν όλοι για το βάθος της θάλασσας και τις τεχνικές δυσκολίες. Έτσι βλέπουμε ότι ακόμα και οι επίσημοι φορείς ακολουθούν πια τις στρατηγικές συμβουλές αξιοποίησης της ελληνικής ΑΟΖ και παρακολουθούν πιο δυναμικά τα τεκταινόμενα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου γενικά και Νότια της Κρήτης ειδικά. Αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για μια αλλαγή φάσης που προετοιμάζει μια αλλαγή κύκλου στην περιοχή, αφού τώρα μπαίνουμε σε πρακτικές διαδικασίες που υλοποιούν ένα όραμα που προωθούμε εδώ και καιρό.