32189 - Η έξυπνη παιδεία

Ν. Λυγερός

Η έξυπνη παιδεία
γρήγορα
έρχεται
στην Ουρανούπολη
αν υπάρχουν
μικροί άνθρωποι
που θέλουν
να μάθουν
διαφορετικά
την ουσία
της στρατηγικής
με παιχνίδια
για ν’ αντέχουν
πιο μετά
και τις πιέσεις
της κοινωνίας
ή τις καταπιέσεις
των εχθρών
της Ανθρωπότητας.