32191 - Σιγά σιγά

Ν. Λυγερός

Σιγά σιγά
βλέπεις
ότι γίνεται
το έργο
και μπορείς
να δείξεις
στους μικρούς ανθρώπους
και αντίγραφο
από το τετράδιο
όπου γράφουμε
για την αγάπη
της Ανθρωπότητας
ασταμάτητα
γιατί το έχουν
ανάγκη
οι άνθρωποι
που νιώθουν
μόνοι
ενώ είναι
μαζί μας.