32224 - Με τους μικρούς ανθρώπους

Ν. Λυγερός

Με τους μικρούς ανθρώπους
βλέπεις άμεσα
τις επιπτώσεις
της έξυπνης παιδείας
αφού εξελίσσονται
μπροστά στα μάτια σου
δίχως τα κλασικά
εμπόδια
του υποχρεωτικού
και με τη χαρά τους
ξεπερνούν
αδιανόητες
δυσκολίες
της εκπαίδευσης
επειδή
ακόμα
και τα παίγνια
έχουν
ενσωματωμένη
νοημοσύνη.