3247 - Καταγραφή σημειώματος του Κ. Καραθεοδωρή περί Υπουργείου

N. Lygeros

ΥπουργείονΒούλγαρης, Σοφιανόπουλος, Σολιότης, Τσάτσος,
Βαρβαρέσος, Ματζαβίνος, Κουτσομουντόπουλος,
Κασιμάτης, Δημητρακόπουλος, Ζάκκος, Μπαλάνος,
Σβαρούνης, Κεραντώσης, Ματάσης, Ζακυνθινός,
Παρασκευόπουλος, Λεβίδης, Τσαμαδός, Λαμπρινόπουλος,
Πεσμαζόγλου, Κάμπας, Αλεξανδρής, Δράκος.

________________________________________
Γεώργιος Ταμβάκης, Δικηγόρος
Οδός Όγλ 41. Βόλος