32659 - Στην εκκλησία

Ν. Λυγερός

Στην εκκλησία
ανακαλύπτεις
τα έτη του Χρόνου
και συνειδητοποιείς
ότι η δομή της
είναι φτιαγμένη
από κομμάτια
της ιστορίας
και πίστης
γιατί οι άνθρωποι
που την κράτησαν
ζωντανή
δεν εγκατέλειψαν
καμία από τις δύο
όσοι αιώνες
κι αν πέρασαν
από τότε
που οι πρώτοι
την έχτισαν
για να διασχίσει
τα χρόνια
και ν’ αγγίξει
τους επόμενους
επειδή ήταν
οι άλλοι.