33728 - Οι οικοσημοποιητές

Ν. Λυγερός

Οι οικοσημοποιητές
δεν εξετάζουν μόνο
το τελικό έργο
αλλά βέβαια
και τη διαδικασία
παραγωγής του
με τις τεχνικές
της εραλδικής
είχαν όμως
και την καινοτομία
μέσα τους
έτσι δημιούργησαν
τα αόρατα
επίπεδα
που έδειχναν
πώς διαβάζονται
τα σύμβολα
της ιστορίας μας.