33817 - Γιατί ο Χριστός

Ν. Λυγερός

Γιατί ο Χριστός
να είναι
λιγότερο
ιερός
αν είναι πιο
ανθρώπινος;
Γιατί ο Χριστός
να μην έχει
σχέσεις
αφού είχε
τους μαθητές
και τις μαθήτριες;
Γιατί η ουσία
να μην έχει
σχέση
με τη συνουσία
ενώ
υπάρχει
ήδη
η έννοια
του κοινωνού
που ξεπερνά
τα όρια
του ατομικού;