33818 - Η ιεροσύνη της γυναίκας

Ν. Λυγερός

Η ιεροσύνη της γυναίκας
παρουσιάζεται
με τον πιο έντονο τρόπο
χάρη στην Παναγία
και τη Μαρία-Μαγδαληνή
διότι υπάρχουν
και οι Άγιες
έτσι
η προσπάθεια
ενοχοποίησης
της σχέσης
δεν έχει
νόημα
εκτός
αν είναι
για να υποβαθμιστούν
όλες οι άλλες
γυναίκες
που δεν έχουν
πρόσβαση
στο ιερό
επειδή
μεταφέρουν
και δημιουργούν
τον καρπό της.