34955 - Κάποιος

Ν. Λυγερός

Κάποιος
πρέπει
να πει
τη συνέχεια
όταν οι άλλοι
παραμένουν
σιωπηλοί
γιατί δεν θέλουν
να βοηθήσουν
την Ανθρωπότητα
ακόμα κι όταν
έχει ανάγκη
από συμβουλές
για να ξεπεράσει
τις δυσκολίες
και να νικήσει
τη βαρβαρότητα
που προσπαθεί
να την γενοκτονήσει
οριστικά.