34957 - Πόσο βάρβαρη

Ν. Λυγερός

Πόσο βάρβαρη
είναι η κοινωνία
για να σε αναγκάσει
να διαπράξεις
έγκλημα
εναντίον σου
για να είσαι
σαν τους άλλους
επειδή αυτός
είναι ο κανόνας
που επέλεξε
για το ίδιο
διότι μισεί
τις διαφορές.
Θέλει μόνο
την ταυτότητα
χωρίς ιδιότητα
για να ισοπεδώσει
τους πάντες.