35587 - Εξαιρετική σοδιά ζεόλαδου

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Στην Πελοπόννησο άρχισε το μάζεμα για την παραγωγή του έξτρα παρθένου αγουρέλαιου το οποίο προέρχεται από μη ποτιστικές ελιές που έχουν προστατευτεί αποκλειστικά από τον ζεόλιθο. Έτσι αυτές οι ελιές δεν έχουν ούτε δάκο ούτε μαργαρόνια. Μετά από μια τριετία, κατά την οποία έχουν ενσωματωθεί 8 κιλά ζεόλιθου ανά ρίζα κι ανά έτος, αυτές οι βιολογικές ελιές, έχουν το επίπεδο να έχουν τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας Ultra Premium. Όλες οι τιμές αυτού του ζεόλαδου είναι εντός ορίων που προβλέπεται από αυτόν τον διεθνή κανονισμό που βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη στο παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι το ζεόλαδο έρχεται να ενισχύσει έμπρακτα τη φήμη του ελληνικού ελαιόλαδου και στις ξένες αγορές. Με αυτήν την έννοια δείχνει το παράδειγμα σε παραγωγούς που είχαν εγκαταλείψει τις προοπτικές κι είχαν ακολουθήσει τη μεθοδολογία της πώλησης μέσω βυτίων που καταλήγουν στην Ιταλία και στην Ισπανία για να γίνει ανάμειξη με τα δικά τους ελαιόλαδα που δεν έχουν την ίδια ποιότητα. Διότι με το ζεόλαδο που είναι τυποποιημένο, έχουν ένα αξιόπιστο παράδειγμα προς μίμηση και μπορούν να δουν ακόμα και την εμπορική διαφορά. Έτσι γίνεται αντιληπτό σε όλους ότι ο συνδυασμός του ελαιόλαδου και του ζεόλιθου, αποτελεί μια προστιθέμενη αξία για την Ελλάδα και μια εφαρμογή της Έξυπνης Γεωργίας μέσω του ζεόλαδου. Και το γεγονός ότι έχουμε φέτος μια εξαιρετική σοδειά ζεόλαδου, θα ανοίξει το μυαλό σε όσους ακόμα δεν κατάλαβαν τα οφέλη του ζεόλιθου στις καλλιέργειες. Διότι αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αφού είναι η ίδια η φύση που απαντά στα ερωτήματά τους. Με αυτήν την έννοια χαιρόμαστε που υπάρχουν παραγωγοί που είναι πιστοί σε αυτή τη νέα προσέγγιση της γεωργίας και ειδικά της ελαιοκομίας. Διότι είναι όλο και περισσότερα τα κτήματα που ενσωματώνουν ζεόλιθο και ψεκάζουν με ζεόλιθο για να αποφύγουν το δάκο και τη μαργαρόνια. Έτσι συνεχίζεται η ζεολιθική επανάσταση και σε αυτόν τον τομέα για το μέλλον της Ελλάδας.