37026 - Όταν βγήκαν

Ν. Λυγερός

Όταν βγήκαν
από τη σφαίρα
της σιωπής
έγινε
κατανοητό
από τους δύο
ότι ο αγώνας
θα ήταν
ακόμα
πιο σκληρός
γιατί
η βαρβαρότητα
είχε πια
εξαπλωθεί
κι έκανε
επιθέσεις
κατά του ιερού
επειδή
πίστευε
ότι κανείς
δεν θα αντιστεκόταν.