37130 - Και η Εκκλησία

Ν. Λυγερός

Και η Εκκλησία
στο πλευρό
του λαού
και στο επόμενο
Συλλαλητήριο
διότι
δεν πρόκειται
ν’ αφήσει
την εξουσία
δίχως
να προστατέψει
τους αθώους.
Άλλωστε
πώς θα μπορούσε
ν’ αφήσει
την προπαγάνδα
να σβήσει
κομμάτια
της ιστορίας μας
μόνο
και μόνο
λόγω
αδράνειας.