37271 - Ιστορικές Στιγμές

Ν. Λυγερός

Ιστορικές Στιγμές
ζήσαμε μαζί
στο Σύνταγμα
γιατί
ο ελληνικός λαός
αποφάσισε
με μαχητικότητα
να δείξει
τη θέλησή του
και η φυσική του
παρουσία
απέδειξε
και στους πιο άπιστους
ότι δεν πρόκειται
να κάνει
πίσω
στο θέμα
της Μακεδονίας
εξάλλου
τώρα
όλοι ξέρουν
ότι κανείς
δεν μας πιέζει
για τίποτα.