37302 - Η αγωνιστικότητα

Ν. Λυγερός

Η αγωνιστικότητα
δεν καταλήγει
απαραίτητα
σε μαχητικότητα
γι’ αυτό επέλεξε
αποτελεσματικά
αυτούς που είναι
μαζί σου
για τον αγώνα
αφού την ώρα
της μάχης
δεν θα προλάβεις
να διορθώσεις
τις λανθασμένες
κινήσεις
διότι τότε
θα χρειάζεσαι
μόνο πράξεις
για να έχεις
κάποιο αποτέλεσμα
το οποίο
να αποτελεί
εξέλιξη
για τη συνέχεια.