38293 - Ο ζεόλιθος

Ν. Λυγερός

Ο ζεόλιθος
είναι εργαλείο
για την ανθρωπιά
αφού
ενεργοποιείται
μόλις υπάρχει
ανάγκη.
Επειδή
η τελεολογία του
είναι ταυτόχρονα
η οντολογία του
παράγει
έργο
για όσους
υποφέρουν.
Σκέψου το
λοιπόν
ως νοητικό
σχήμα
ανθρωπιάς.

Close Menu