38525 - Ο Χριστός

Ν. Λυγερός

Ο Χριστός
αγαπούσε
με τον ίδιο τρόπο
τους μαθητές
και τις μαθήτριες
και δεν έκανε
διαφορά
μεταξύ τους
γιατί ήξερε
ότι ο καθένας
είχε την αξία του
και τη σημασία του
σε αυτόν
τον αγώνα
της αφύπνισης
διότι ήταν
όλοι και όλες
κεριά
που είχε
ανάψει
για να δουν
οι άλλοι
και οι άλλες
την ουσία.