3869 - Χορός χωρίς σπαθιά

Ν. Λυγερός

Ποιος ήξερε πως

όταν χόρευες χωρίς σπαθιά

θυμόσουνα ακόμα

εκείνη την αόρατη μάχη

που έδωσαν οι πρόγονοί σου

για να παραμείνεις ελεύθερη;

Κανείς πια δεν το πρόσεχε

εκτός από εκείνο τον άγνωστο

που γνώριζε τα ίχνη του δράκου

που δεν έπαψε να προστατεύει

την ελευθερία των βουνών.