38845 - 19 μέτρα

Ν. Λυγερός

19 μέτρα
θυμίζουν
το 1919
ως αναφορά
στο παράδειγμα
γενοκτονίας
που επέλεξε
ο Lemkin
για να δείξει
στους ανθρώπους
ότι υπάρχει
τρόπος
να προστατευτεί
η Ανθρωπότητα
μέσω αυτού
του εργαλείου
και να καταδικαστεί
η βαρβαρότητα
χάρη στη δικαιοσύνη
των Ηνωμένων Εθνών
για να ζήσουν
τα Δικαιώματα.