38851 - Φαντάσου τη Φωτεινή

Ν. Λυγερός

Φαντάσου τη Φωτεινή
ν’ ακολουθεί
τις κινήσεις
του Δράκου
την ώρα
που γράφει
με τα σιδερένια
γράμματα
το αόρατο
κείμενο
για τους άλλους
που καταγράφει
τη σιωπή
των θυμάτων
και τη συνέχεια
του έργου
των αναγνωρίσεων
αλλά βέβαια
και πιο πέρα
για την ανάγκη
της ίδιας
της Ανθρωπότητας.