38854 - Αν τα χέρια

Ν. Λυγερός

Αν τα χέρια
της Φωτεινής
είναι τεντωμένα
προς τον ουρανό
μην ξαφνιαστείς
αν αγγίξουν
εκείνα
του Δράκου
που δείχνουν
το γαλάζιο
της θάλασσας.
Έτσι
τα δύο
γαλάζια
ενώθηκαν
για να φανεί
η ουσία
του λευκού
που δείχνει
το μονοπάτι
του φωτός
και μέσα
στο σκοτάδι.