38867 - Ενέργεια, Υδρογονάνθρακες και Συμφωνία Σκοπιανού

Ν. Λυγερός

Όσοι πιστεύουν ότι οι διαπραγματεύσεις για το Σκοπιανό αφορούσαν μόνο και μόνο το θέμα της ονομασίας θα ξαφνιαστούν από το Άρθρο 14 της Συμφωνίας και ειδικά από το εδάφιο 4.

Άρθρο 14
4. Τα Μέρη θα αναπτύξουν και θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους όσον αφορά στην ενέργεια, ιδίως δια της κατασκευής, συντήρησης και χρήσης διασυνδεόμενων αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου (υφιστάμενων, υπό κατασκευή και σχεδιαζόμενων) και όσον αφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιλαμβανομένων των φωτοβολταϊκών, της αιολικής και της υδρο-ηλεκτρικής ενέργειας. Πιθανά εκκρεμή ζητήματα θα αντιμετωπισθούν χωρίς καθυστέρηση, με τη σύναψη αμοιβαίως επωφελών διακανονισμών λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Το Πρώτο Μέρος θα διευκολύνει το Δεύτερο με κατάλληλη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας. [σ. 14-15/20]

Στο πλαίσιο της οικονομικής συνεργασίας, η Συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη και την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας. Το ενδιαφέρον είναι ότι μιλά για κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου. Υπάρχει ένας αγωγός πετρελαίου που συνδέει τα διυλιστήρια Okta με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Όσον αφορά στο φυσικό αέριο τα Σκόπια το προμηθεύονται από τη Ρωσία μέσω Ουκρανίας, Μολδαβίας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας. Ο σκοπιανός φυσικός αγωγός που συνδέει την πόλη των Σκοπίων με τα σύνορα της Βουλγαρίας είναι ο μοναδικός. Από το 2000, τα Σκόπια εισάγουν και ηλεκτρικό ρεύμα. Η παραγωγή ρεύματος κινδυνεύει λόγω της μείωσης των αποθεμάτων σε λιγνίτη που τροφοδοτεί τα τρία τέταρτα των ηλεκτρικών σταθμών. Όσο για το γεωθερμικό είναι παλαιωμένο. Κι αν σκεφτούμε ότι η κρατική εταιρεία Okta αγοράστηκε το 1999 και είναι εντελώς υπό τον έλεγχο της από το 2004, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι η ενίσχυση στον ενεργειακό τομέα για τα Σκόπια. Και αυτό το άρθρο μόνο τυχαίο δεν είναι σε αυτή τη Συμφωνία.