38912 - Οι μεταβατικές περίοδοι της Συμφωνίας

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Το Άρθρο 1 (10) περιγράφει ότι θα υπάρξουν δύο μεταβατικές περίοδοι, η μία αφορά το τεχνικό κομμάτι και η άλλη το πολιτικό κομμάτι αλλά και οι δύο έχουν διάρκεια μια πενταετία. Το πιο σημαντικό σε επίπεδο στρατηγικής είναι βέβαια το πολιτικό. Και εδώ η αναφορά σε αυτό το σκέλος είναι προβληματική. Πιο συγκεκριμένα βλέπουμε στη Συμφωνία το εξής: «Η έκδοση των εγγράφων και υλικού που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία σύμφωνα με το Άρθρο 1 (3) θα ξεκινά στο άνοιγμα κάθε διαπραγματευτικού κεφαλαίου της Ε.Ε στο συναφές πεδίο, και θα ολοκληρωθεί εντός πέντε ετών από τότε.» Η δυσκολία αυτής της εκδοχής είναι ότι υπάρχουν 35 κεφάλαια στο Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το κεφάλαιο 27 δεν μπορεί να λειτουργήσει στα Σκόπια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη δυσκολία για τα Κεφάλαια 1,7,8,32. Και ότι θα απαιτηθούν τεράστιες προσπάθειες για τα Κεφάλαια 5,6,10,11,12,14,15,16,19,22,23,24 και 29. Αυτές οι εκτιμήσεις είναι βέβαια ανεξάρτητες από το θέμα της ονομασίας και αποτελούν αντικειμενικά εμπόδια για την ενταξιακή πορεία. Κατά συνέπεια βλέπουμε ότι η αλλαγή της ονομασίας μπορεί να κρατήσει ένα τεράστιο χρονικό διάστημα. Για να δούμε ένα παράδειγμα και μάλιστα της πρώην Γιουγκοσλαβίας, ας πάρουμε το Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο υποβάλλει την υποψηφιότητα του το 2008. Παίρνει το status της υποψήφιας χώρας το 2010. Ανοίγει το Πρώτο Κεφάλαιο το 2012. Και έως το 2018 έχει ανοίξει 30 Κεφάλαια κι έχει κλείσει μόνο 3 το 2012, το 2013 και το 2017. Για να ξέρουμε πώς λειτουργεί η όλη διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.