39334 - Η χαρά της νοημοσύνης

Ν. Λυγερός

Η χαρά της νοημοσύνης
είναι μεταδοτική
κι έτσι
ανακαλύπτεις
τις σχέσεις
που υπάρχουν
μεταξύ
των ανθρώπων
που λύνουν
τις ίδιες
ασκήσεις
της έξυπνης
παιδείας
όταν νιώθουν
ότι η αγάπη
του Δασκάλου
μοιράζεται
σε όλους
χωρίς
εξαιρέσεις
επειδή
οι μικροί
άνθρωποι
είναι
της Ανθρωπότητας
και όχι
της κοινωνίας
της λήθης.