39466 - Τουλάχιστον

Ν. Λυγερός

Τουλάχιστον
υπήρξε
ένα ίχνος
αξιοπρέπειας
απέναντι
στους νεκρούς
με αυτήν
την παραίτηση
αλλά βέβαια
δεν προέρχεται
από το βαθύ
πυρήνα
του κράτους
και μοιάζει
γι αυτό
με εγκατάλειψη
ενός βάρους
που δεν είχε
άλλο νόημα
για το σύστημα
που θέλει
να σωθεί
πως και πως.