40521 - Καινοτομία για το θαλάσσιο οικόπεδο 7 της Κύπρου

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Η Κύπρος αποφάσισε να αξιοποιήσει εντελώς διαφορετικά το θαλάσσιο οικόπεδο 7 αφού θα ζητήσει τους αδειούχους των θαλάσσιων οικοπέδων 6, 8, 10, 11 δηλαδή την Total, την Eni, την ExxonMobil και την Qatar Petroleum όπως το είχαμε αναλύσει με τον Ηλία Κονοφάγο μέσω των δεδομένων της Spectrum, το θαλάσσιο οικόπεδο 7 αποτελεί για την κυπριακή ΑΟΖ ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία λόγω γεωλογίας, μάλιστα είναι χάρη σε αυτήν που ενεργοποιήθηκε ένα ειδικό πλαίσιο με το Νόμο 5.6 που επιτρέπει στην Κύπρο να καλέσει τους αδειούχους των θαλάσσιων οικοπέδων που έχουν κοινά όρια με αυτό το θαλάσσιο οικόπεδο 7. Κι αν η κυβέρνηση πήρε αυτή την απόφαση σχετίζεται άμεσα με την ανακάλυψη του κοιτάσματος Καλυψώ που άλλαξε τα δεδομένα της περιοχής αφού απέδειξε ότι λειτουργεί το μοντέλο του καρστικού ασβεστόλιθου. Σε κάθε περίπτωση αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δημιουργηθεί ακόμα και κοινοπραξία σε αυτό το θαλάσσιο οικόπεδο ειδικά με την ExxonMobil και την Total που συνεργάζονται ήδη στις θαλάσσιες περιοχές Δυτικά Κρήτης και Νοτιοδυτικά Κρήτης στην ελληνική ΑΟΖ. Κατά συνέπεια το θέμα δημιουργεί προοπτικές.