41791 - Το διπλό βιβλίο

Ν. Λυγερός

Το διπλό βιβλίο
δωρήθηκε
στο ζευγάρι
με την αγάπη
της Ανθρωπότητας
για να μάθουν
πόσο γλυκό
είναι το σπάνιο
και πόσο
πολύτιμος
είναι ο δεσμός
όταν είναι
γεμάτος
ανθρωπιά
δίχως
να σπαταλήσουν
άλλο χρόνο
χωρίς λόγο.