41793 - Με το Συλλαλητήριο του χιονιού

Ν. Λυγερός

Με το Συλλαλητήριο του χιονιού
αποδείξαμε
ότι το ανέφικτο
είναι προσωρινό
κι ότι με υπερβάσεις
μπορούμε
ν΄αλλάξουμε
την πραγματικότητα
αφού αυτή
δεν είναι πια
δεδομένη
αλλά εξαρτάται
από τις πράξεις
που επιλέγουμε
να είναι πάντα
ανθρώπινες
για να ακολουθούν
την αγάπη
της Ανθρωπότητας.