41804 - Με τη νέα Βουλή

Ν. Λυγερός

Με τη νέα Βουλή
της Δυτικής Αρμενίας
αντιλαμβανόμαστε
χειροπιαστά
τι σημαίνει
ιστορικότητα
που δημιουγείται
από τις ουτοπικές
πράξεις
αφού αυτές
αλλάζουν
και τη ροή
της πραγματικότητας
δίχως καν
να το αντιληφθεί
η βαρβαρότητα
επειδή
ανήκει
στην Ανθρωπότητα.