41840 - Η κρίσιμη τοποθέτηση

Ν. Λυγερός

Η κρίσιμη τοποθέτηση
δεν είναι μόνο
θέμα θέλησης
αλλά και πράξης
διότι αυτή και μόνο
μπορεί να αλλάξει
την πραγματικότητα
που πρέπει
να υποστούμε
λόγω πολιτικής
απόφασης
που δεν έχει
καμία σχέση
με τη στρατηγική
που έχουν
οι βουλευτές
και δεν εξετάζουν
τα σενάρια
του μέλλοντος.