41841 - Δες τα τοπία

Ν. Λυγερός

Δες τα τοπία
της Μακεδονίας
κι αναρωτήσου
πώς θα ήθελαν
να ονομαστούν
στη συνέχεια
μετά το προσύμφωνο
και την κύρωσή του
χωρίς βέβαια
να έχουν τύψεις
κι ενοχές
επειδή πολύ απλά
δεν ξέρουν
τι είναι
το πρέπον
σε πολιτικό επίπεδο
για το θέμα
της υψηλής
στρατηγικής
του τόπου.