41925 - Η γεωγραφία ως εξώφυλλο του βιβλίου της Ιστορίας

Ν. Λυγερός

Αν ιδεολογικά κάποιος αποφασίσει ότι η Ιστορία είναι νεκρή του μένει μόνο η γεωγραφία για να μελετήσει τον κόσμο. Όμως η γεωγραφία είναι μόνο το εξώφυλλο του βιβλίου της Ιστορίας και κατά συνέπεια δεν θα έχει πρόσβαση στην Χρονοστρατηγική, αφού δεν θα έχει το απαραίτητο πάχος χρόνου για να εισάγει μέσα του τα νοητικά σχήματα της στρατηγικής. Έτσι η γεωγραφία αποτελεί μια ιστορία του παρόντος που δεν έχει ούτε παρελθόν ούτε μέλλον. Δεν πρόκειται λοιπόν για μια αντιπαράθεση μεταξύ τη γεωγραφικής και της ιστορικής προσέγγισης όπως νομίζουν οι περισσότεροι αλλά απλώς για έναν εκφυλισμό. Γι’ αυτόν τον λόγο όσοι ιδεολογικά δεν δίνουν σημασία στην Ιστορία, μπορούν πολύ εύκολα να την καταπατήσουν, να διαπράξουν γενοκτονίες και εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας, διότι επί της ουσίας είναι χρονοκτόνοι και γι’ αυτό εξοντώνουν ακόμα και τους αγέννητους που είναι στην κοιλιά των μανάδων, και γι’ αυτό καταστρέφουν τα κοιμητήρια, για να μην υπάρχουν ούτε νεκροί. Αυτός που εξετάζει τον κόσμο αποκλειστικά μέσω της γεωγραφίας είναι εν δυνάμει συνεργάτης της βαρβαρότητας που θέλει να σβήσει τη μνημοσύνη και τη νοημοσύνη της Ανθρωπότητας, οι οποίες καταγράφονται στην Ιστορία.

Close Menu