41986 - Κανένας πολιτικός

Ν. Λυγερός

Κανένας πολιτικός
που πρόδωσε
την Ελλάδα
δεν πρόκειται
να μείνει άθικτος
διότι θα καταδικαστούν
όχι από τη δικαιοσύνη
αλλά από τον ίδιο τον λαό
που δεν ξεχνά
όσους καταπατούν
τον Ελληνισμό
διότι αυτός
είναι διαχρονικός
κι ανήκει
στην Ανθρωπότητα.

Close Menu