42010 - Άσε πίσω

Ν. Λυγερός

Άσε πίσω
όσους θέλουν
να δημιουργήσουν
μόνο κόμματα
διότι εμείς
είμαστε του Ελληνισμού
και δεν ανεχόμαστε
τους απαράδεκτους
συμβιβασμούς
ενώ η αλήθεια
είναι βέβαια
ότι τους ήθελε
και τους παρουσίασε
με τέτοιο τρόπο
για να μην φανεί
εξ αρχής
και σε όλους
η ιδεολογία τους.

Close Menu