42014 - Οι σταλινικοί

Ν. Λυγερός

Οι σταλινικοί
είναι δυνατοί
μόνο εντός κόμματος
γιατί όλοι ακολουθούν
την ίδια γραμμή
αλλά δεν ξέρουν
τι να κάνουν
σε ανοιχτές
εκδηλώσεις
όπου ο λαός
εκφράζεται
ελεύθερα
δίχως κανένα
περιορισμό
διότι δεν αντέχουν
τις δημοκρατικές
δυνάμεις.

Close Menu