42016 - Πρέπει ν’ αντισταθούμε

Ν. Λυγερός

Πρέπει ν’ αντισταθούμε
και στο Πρωτόκολλο
Εισδοχής των Σκοπίων
διότι ο αγώνας
δεν έχει τελειώσει
ακόμα κι αν η κυβέρνηση
προσπαθεί να το κρύψει
και να πείσει
όσους αντιστέκονται
ότι όλα έχουν τελειώσει.
Διότι από τώρα
φοβάται την ακύρωση
του Προσυμφώνου
μέσω της καταψήφισης
του Πρωτοκόλλου
ή ακόμα
της πρότασης
δυσπιστίας.

Close Menu