Στο σπίτι των μαθητών

Στο σπίτι των μαθητών
γιορτάσαμε μαζί
την ανακάλυψη
του κοιτάσματος
στην ΑΟΖ της Κύπρου
μετά από αγώνες
όπου διαρκούν χρόνια
έτσι νιώσαμε
τη χαρά του καθενός
που ξέρει όχι μόνο
ότι αλλάζει το μέλλον
αλλά κι ότι συμμετέχουν
επί του πρακτέου
στην αλλαγή φάσης
που χρειάζεται
το νησί μας
για την προετοιμασία
της αλλαγής κύκλου
όπου θα ζήσουμε
τα αποτελέσματα
της απελευθέρωσης
από τον βάρβαρο ζυγό.

Close Menu