Στον Άγιο Μερκούριο

Στον Άγιο Μερκούριο
της μικρής εκκλησίας
ανάψαμε όλα τα κεριά
και τον πολυέλαιο
γιατί θέλαμε
να υπάρχει φως παντού
ακόμα και μέσα στο δάσος
διότι είναι η ουσία της πίστης
για όσους πιστεύουν
πραγματικά
στο φως του κόσμου
πάνω από όλα
έτσι η αποστολή
έγινε και μέσα
διότι ποιος άλλος
θα την έκανε
για να ζήσει
το πρέπον
δίχως εμπόδια
για το μέλλον
μετά το πέρασμα
της ομάδας.

Close Menu