Η γενοκτονία των Δίκαιων

Η γενοκτονία των Δίκαιων
είναι η κατεξοχήν
Χρονοκτονία
διότι τα θύματα
δεν ανήκουν
σε κάποια
ειδική ομάδα
που περιγράφεται
από τη Χάρτα
των Ηνωμένων Εθνών
έτσι ο αφανισμός τους
έχει σκοπό
να σβήσει
τα ίχνη
του Χρόνου
για να επιβληθεί
η λήθη
της βαρβαρότητας.

Close Menu