Η παρατήρηση 28

Η παρατήρηση 28
του Σχεδίου Ανάν
ήταν μια προσπάθεια
Χρονοκτονίας
διότι ήθελε
να σβήσει
την περίοδο
μεταξύ 1963 και 1974
κι αν την είχαμε
αποδεχθεί
από μόνοι μας
θα είχαμε
συμφωνήσει
ότι δεν υπάρχει
αλλά καταφέραμε
να την ξεπεράσουμε
μέσω της απόρριψης
του απαράδεκτου.

Close Menu