Μέσω Δικαιωμάτων

Μέσω Δικαιωμάτων
της Ανθρωπότητας
μπορούμε
να συλλάβουμε
την έννοια
της Χρονοκτονίας
γιατί αλλιώς
δεν επαρκεί
η Χάρτα
των Ηνωμένων Εθνών
αφού χρειάζεται
μια ενίσχυση
το έργο
του Lemkin
για να ενσωματώσει
τα δομικά
στοιχεία
μιας πιο βαθιάς
βαρβαρότητας.

Close Menu