Διαχώρισε

Διαχώρισε
τις γενοκτονίες
μεταξύ
γεωπολιτικών
και ρατσιστικών
διότι οι πρώτες
είναι πιο κοντά
στις Χρονοκτονίες
ως στόχο
παρά στις γενοκτονίες
και με αυτήν
την έννοια
είναι ακόμα
πιο επικίνδυνες
από τις άλλες
επειδή
δεν μισούν μόνο
αλλά αδιαφορούν
για τους λαούς.

Close Menu