Κάθε Δικαίωμα

Κάθε Δικαίωμα
της Ανθρωπότητας
πρέπει να διεκδικηθεί
για να υπάρχει
η υλοποίηση του
αλλιώς παραμένει
θεωρητικό
και δεν δίνει
κανένα στοιχείο
στους ανθρώπους
που παλεύουν
για να είναι
ελεύθεροι
από κάθε
καταπάτηση
κατοχικού
ζυγού.

Close Menu