Αποστολή στον Ακάμα, 09/03/2019

Από εδώ βλέπουμε όλη την περιοχή του Ακάμα κι έχει ενδιαφέρον να σκεφτούμε ότι ήταν μία περιοχή όπου οι Άγγλοι έκαναν στρατιωτικές ασκήσεις, τώρα βλέπουμε τι είναι αυτή η ομορφιά και καταλαβαίνουμε ότι παρόλο που έχουν τυπικά το δικαίωμα ακόμα αυτής της χρήσης, έχει σταματήσει αυτή η διαδικασία επειδή αντιστάθηκε ο κυπριακός λαός και βλέπουμε επίσης ότι είναι η φύση που έχει πάρει θέση σε αυτόν τον αγώνα για την απελευθέρωση της Κύπρου. Όταν βλέπουμε λοιπόν αυτές τις περιοχές που έχουν υποστεί τόσα προβλήματα και τώρα τις ζούμε ελεύθερες, πρέπει να καταλάβουμε ότι θα είναι έτσι και το μέλλον της Κύπρου.

Close Menu