42616 - Αγάπη Αγνώστου

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Πώς θα μπορούσε ένας λαός του παρελθόντος
να τον αγαπήσει
ένας άγνωστος του μέλλοντος
κι όμως ήταν αυτό
που ζούσε τώρα
χωρίς κανένα χρονικό όριο
γιατί ο Χρόνος ήταν μαζί του
από την αρχή του τέλους
και μέσα του ένιωθε
τα γεγονότα του 1755
διότι ήταν εκεί
μαζί του
την ώρα της άδικης μάχης
που είχαν υποστεί
οι αθώοι
επειδή οι Δίκαιοι
δεν επαρκούσαν
για να τους προστατέψουν
από τις επιθέσεις της βαρβαρότητας
ήταν εκεί
και στον διωγμό
έτσι κρατήθηκε
για να μη γονατίσει
μετά τη γέφυρα.